Засаг дарга, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн удирдлагуудад хандсан

  

   2018.02.01
   Засаг дарга нарт хандана

 

   Энэхүү уриалгыг дэлхийн хамгийн нөлөө бүхий, мэргэжлийн элит болох янз бүрийн улс орны Засаг дарга, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн удирдагчдад чиглүүлж байна.

 

Эрхэм Засаг дарга нар аа!


   Улс үндэстний хөгжил цэцэглэлтийн төлөөх өдөр тутмын болон шаргуу хөдөлмөрт тань гүн хүндэтгэл, талархал илэрхийлж байна!
   Нутаг дэвсгэрийн нэгж нь аливаа улсын тогтвортой хөгжлийн үндэс суурь болдог. Засаг даргын ажлын үр дүнтэй эсэхээс Засаг даргын баг улс орнуудын хөгжил, тогтвортой байдал, сонгогчдын сайн сайхан байдлын өсөлтөөс хамаарна.
   Олон оронд Засаг дарга нар үндэсний хэмжээнд нэгдсэн бөгөөд Засаг дарга нарын үндэсний холбооны нэг хэсэг байдаг; тэд харилцан яриа өрнүүлж, нутаг дэвсгэрийн нэгжүүдийг хөгжүүлэх, удирдах хамгийн үр дүнтэй туршлагыг хуваалцдаг. Ийм холбоодын ажил нь улс орны хөгжилд зайлшгүй шаардлагатай.
   Нутаг дэвсгэрийн аж ахуйн нэгжүүдийн дэлхийн санаачилга нь нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн янз бүрийн салбарт дэлхийн шилдэг туршлага, шинэлэг туршлагыг солилцох дэлхийн яриа хэлэлцээний платформыг бий болгож, нутаг дэвсгэрийн нэгжүүдийн хөгжилд шинэ түлхэц бий болгож байна.
   Нутаг дэвсгэрийн нэгжүүдийн дэлхийн санаачилгын эрхэм зорилго нь дэлхийн янз бүрийн улс орнуудад нутаг дэвсгэрийн байгууллагуудын тогтвортой хөгжлийг хангах үндэстэн дамнасан шинэлэг технологийн үйл явцыг хэрэгжүүлэх явдал юм.   
   Дэлхийн санаачилга нь НҮБ-ын Тогтвортой хөгжлийн зорилтуудад хүрэхийн тулд нутаг дэвсгэрийн байгууллагуудын хөгжил, менежментийн шилдэг шинэлэг туршлагыг хуваалцахын тулд хоёр мянга гаруй Засаг дарга, асар их туршлагаа нэгтгэх боломжийг олгодог.   
   Глобал санаачилга, түүнийг хэрэгжүүлэх нь дэлхийн тогтвортой хөгжлийн өнөөгийн шаардлага юм.   
   Нутаг дэвсгэрийн байгууллагуудын дэлхийн санаачилга нь 17 зорилттой бөгөөд НҮБ-ын Тогтвортой хөгжлийн 17 зорилтын 9-д нь нийцдэг. Глобал санаачилгыг хөгжүүлэх нь бие даасан, системтэй, олон жилийн инноваци, шинжлэх ухаан, практик үйл ажиллагааны зарчимд тулгуурласан.
   Дэлхий даяар олон зуун олон улсын форум байдаг ч өөр өөр улс орны Засаг дарга, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн удирдагчдыг нэгтгэдэг нэг ч форум байдаггүй. Нутаг дэвсгэрийн нэгжүүдийн дэлхийн санаачлага нь Дэлхийн нутаг дэвсгэрийн байгууллагуудын форумыг тогтмол зохион байгуулахыг санал болгож байна.
   Дэлхийд олон арван шагнал гардуулдаг. Дэлхий даяар нутаг дэвсгэрийн нэгжүүдийн тогтвортой хөгжлийг дэмжихэд анхаарч, нутаг дэвсгэрийн нэгжүүдийн менежмент, хөгжлийн дэлхийн шилдэг туршлагыг харуулсан Засаг дарга, Засаг даргын багуудыг шагнаж урамшуулдаг нэг ч хүн байдаггүй. Мөн нутаг дэвсгэрийн нэгжийн хөгжилд томоохон хувь нэмэр оруулсан корпорацийг шагнаж урамшуулах саналтай байна. Нутаг дэвсгэрийн байгууллагуудад зориулсан дэлхийн санаачилга нь дэлхийн тогтвортой хөгжлийн шагналыг гардуулах гэж байна.
   Дэлхий дахинд технологи, инновацийн хөгжил нь дэлхийн хөгжлийн тэргүүлэх чиглэл, хөдөлгүүр юм. Гэсэн хэдий ч бид нутаг дэвсгэрийн нэгж, Засаг дарга, Засаг даргын багуудын үйлчилгээнд шинэлэг шинжлэх ухааныг хараахан оруулаагүй байна. Олон жилийн турш хиймэл оюун ухаанд шинжлэх ухааны ололт амжилтыг хөгжүүлэх, ашиглах; Энэхүү шинэчлэлийг нутаг дэвсгэрийн байгууллагуудын үйлчилгээнд оруулахыг санал болгож байна. Дараа нь бид бусад орны нутаг дэвсгэрт аль хэдийн нэвтрүүлсэн хөгжил, менежментийн дэвшилтэт технологийг ашиглан цаг хугацаа, санхүүгийн зардлыг бууруулах боломжтой болно. Энэхүү зорилгодоо хүрэхийн тулд Глобал санаачилга нь нутаг дэвсгэрийн байгууллагуудыг хөгжүүлэх хиймэл оюун ухааныг хөгжүүлж байна.
   Олон улсын статистикийн тайлагналыг зөвхөн улсын түвшинд нэгдсэн байдлаар танилцуулдаг. Нутаг дэвсгэрийн байгууллагуудын түвшинд олон улсын нийтлэг стандарт, шаардлагад нийцүүлэхгүй байна. Энэ асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд нутаг дэвсгэрийн нэгжийн дэлхийн санаачилгын Статистикийн хороог байгуулсан.
   Дэлхийн улс орнуудын нутаг дэвсгэрийн нэгжийг хөгжүүлэх, Тогтвортой хөгжлийн зорилтуудад хүрэх зорилтууд олон улсын, үндэстэн дамнасан түвшинд үр дүнтэй шийдэгдээгүй байна. НҮБ-д хүн амын суурьшлын асуудал хүртэл 70 гаруй жилийн турш шийдэгдэж ирсэн. UN-HABITAT хөтөлбөр үр дүнтэй болохоо харуулсан. НҮБ-ын энэхүү хөтөлбөрийн ачаар янз бүрийн улс орны хүний төлбөр соёл, нийгэм, эдийн засгийн хөгжилд түлхэц болсон.
   Нутаг дэвсгэрийн аж ахуйн нэгжүүдийн дэлхийн санаачилга нь НҮБ-ын нутаг дэвсгэрийн нэгжийн хөтөлбөрийг байгуулах санаачлагыг санал болгодог бөгөөд НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблей үүнийг батлах болно. НҮБ-ын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга, Төрийн тэргүүн, Засаг дарга нарын дэмжлэгтэйгээр.
   1945 онд НҮБ-ыг нэгдүгээр түвшний улс хоорондын зам болгон байгуулжээ. Дараа нь НҮБ НҮБ-ын Амьдрах орчны хөтөлбөр - Гурав дахь түвшний мөрийг байгуулсан. Дэлхийн нутаг дэвсгэрийн нэгжийн мөр, НҮБ-ын нутаг дэвсгэрийн нэгжийн хөтөлбөр нь хоёр дахь түвшний мөр, НҮБ-ын Тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд чухал шинэлэг зүйл юм.
   Харамсалтай нь, дэлхийн өнцөг булан бүрээс Засаг дарга нарын үйл ажиллагааг нийтлэлийн бодлогод багтаасан дэлхийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл одоогоор алга байна. Төрөл бүрийн улс орнуудын нутаг дэвсгэрийн нэгжүүдийг хөгжүүлэх шинэлэг, үр дүнтэй туршлагыг тогтмол хамруулснаар нутаг дэвсгэрийн байгууллагуудын тогтвортой хөгжлийг хангах нь илүү эрч хүчтэй байх болно. Засаг дарга нар бие биенээ мэддэг, бие биенийхээ тухай уншиж, өвөрмөц туршлагаа хуваалцах ёстой. Засаг дарга нар бол дэлхийн хэмжээнд хангалттай анхаарал хандуулж, хамрах хүрээгүй өргөн уудам, нөлөө бүхий дэлхийн элитүүд юм. Нутаг дэвсгэрийн аж ахуйн нэгжүүдийн дэлхийн санаачилга нь энэ сэдвийг сурталчлах, сурталчлах хэрэгцээг ойлгож байгаа бөгөөд "Дэлхийн эдийн засгийн сэтгүүл" болон "The Governors of the World" гэсэн шинэ сэтгүүлийг "Территориал аж ахуйн нэгжүүдийн глобал санаачилгын хэрэгсэл"-д олон улсын хоёр сэтгүүлийг багтаасан болно.
   Үндэстэн дамнасан шинэлэг технологийн үйл явцыг хэрэгжүүлэхийн тулд нутаг дэвсгэрийн байгууллагуудад зориулсан дэлхийн санаачилга нь дараахь санаачилгын хэрэгслүүдийг бий болгосон.  
   Дэлхийн нутаг дэвсгэрийн байгууллагуудын форум;
   Дэлхийн тогтвортой хөгжлийн шагнал;
   Нутаг дэвсгэрийн байгууллагуудын хөгжилд зориулсан хиймэл оюун ухаан / AI-TED;
   Нутаг дэвсгэрийн аж ахуйн нэгжүүдийн дэлхийн санаачилгын Статистикийн хороо;
   Дэлхийн нутаг дэвсгэрийн байгууллагуудын хөгжлийн төв / WC-TED;
   НҮБ-ын нутаг дэвсгэрийн боловсролын хөтөлбөрийг байгуулах санаачилга;
   Нутаг дэвсгэрийн аж ахуйн нэгжүүдийн дэлхийн санаачилгын Глобал Захирагчдын Клуб;
   Нутаг дэвсгэрийн байгууллагуудад зориулсан дэлхийн санаачилгын бизнесийн клуб;
   Дэлхийн захирагчид ба Дэлхийн эдийн засгийн сэтгүүл.

   Нутаг дэвсгэрийн аж ахуйн нэгжүүдийн тогтвортой хөгжлийн дэлхийн санаачилга нь нутаг дэвсгэрийн байгууллагуудын инноваци, технологи, эдийн засаг, нийгэм болон бусад салбарт тогтвортой хөгжлийг өдөөж, нутаг дэвсгэрийн байгууллагуудын хөгжил, менежментийн шинэлэг туршлагыг солилцох дэлхийн яриа хэлэлцээний захирагчдын платформыг бий болгодог. , харилцан өсөлт, НҮБ-ын SDG зорилтуудын хэрэгжилт.  

   Дэлхийн хөгжлийн байгууллага нь НҮБ-ын ECOSOC-ийн зөвлөлдөх статусаар Тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг хэрэгжүүлэх дэлхийн санаачилгыг боловсруулж хэрэгжүүлдэг.
Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага 2015, 2021 онуудад Тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг хэрэгжүүлэх дэлхийн шилдэг туршлагууд болох WOD-аас боловсруулсан Глобал санаачилгыг аль хэдийн хоёр удаа хүлээн зөвшөөрсөн.

   Нутаг дэвсгэрийн байгууллагуудын тогтвортой хөгжлийн дэлхийн санаачилга #SDGAction33410

https://sdgs.un.org/partnerships/global-initiative-sustainable-development-territorial-entities
​​

   "Тогтвортой хөгжлийн сахиусан тэнгэр" Глобал шагнал #SDGAction40297

https://sdgs.un.org/partnerships/angel-sustainable-development-global-awards


Нутаг дэвсгэрийн аж ахуйн нэгжүүдийн дэлхийн санаачилга нь бүх Засаг дарга, Засаг дарга нарын багуудад хамтран ажиллахыг санал болгож байна.
Би нутаг дэвсгэрийн нэгжийн дэлхийн санаачилга болон НҮБ-ын нутаг дэвсгэрийн нэгжийн хөтөлбөрийг байгуулах санаачилгыг дэмжихийг хүсч байна.
Дэлхий нийтийн санаачилгыг дэмжиж, Дэлхийн нутаг дэвсгэрийн байгууллагуудын форум, Дэлхийн тогтвортой хөгжлийн шагналд оролцох сонирхлын талаар захидал бичнэ үү.


Хүндэтгэсэн,

Нутаг дэвсгэрийн нэгжийн дэлхийн санаачлагын захирагч Роберт Н.Губернаторов  

Model of the Global Initiative for Territorial Entities