Нутаг дэвсгэрийн байгууллагуудын тогтвортой хөгжлийн төлөөх дэлхийн санаачилгын дэлхийн бизнесийн удирдагчдын клуб

Global Initiative for Territorial Entiti
Global Award for Sustainable Development
World Forum of Territorial Entities.png
Global-Governors-Club.png
World Economic Journal.png
Governors of the World.png

   Нутаг дэвсгэрийн аж ахуйн нэгжүүдийн тогтвортой хөгжлийн төлөөх дэлхийн санаачилгын дэлхийн бизнесийн удирдагчдын клуб нь нутаг дэвсгэрийн нэгжүүдийн дэлхийн санаачилгыг системтэй, үр дүнтэй хэрэгжүүлэх арга хэрэгслийн нэг юм.

   Нутаг дэвсгэрийн нэгжүүдийн дэлхийн санаачилгын эрхэм зорилго нь дэлхийн янз бүрийн улс орнуудад нутаг дэвсгэрийн байгууллагуудын тогтвортой хөгжлийг хангах үндэстэн дамнасан шинэлэг технологийн үйл явцыг хэрэгжүүлэх явдал юм.

   Нутаг дэвсгэрийн аж ахуйн нэгжийн дэлхийн санаачилгын зарчмууд нь үндэстэн дамнасан, шинэлэг, системтэй, практик, шинжлэх ухаанч хандлагууд юм.

   Нутаг дэвсгэрийн байгууллагуудын дэлхийн санаачилга нь 3 орон зай, 11 хэрэгсэлтэй.

   Дэлхийн болон олон улсын корпорациудын бизнесийн салбарын нэр хүндтэй төлөөлөгчдийн идэвхтэй оролцоогүйгээр олон зорилтыг үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд хэцүү байдаг.

   Нутаг дэвсгэрийн байгууллагуудын төлөөх дэлхийн санаачилгын нэг зорилго нь нутаг дэвсгэрийн байгууллагуудын хөгжилд оруулсан хувь нэмрийг нь үнэлэн олон улсын корпорациудыг Тогтвортой хөгжлийн дэлхийн шагналаар шагнуулах явдал юм.

   Нутаг дэвсгэрийн аж ахуйн нэгжүүдийн дэлхийн санаачлагын дэлхийн бизнесийн удирдагчдын клубын гишүүд нь Дэлхийн нутаг дэвсгэрийн байгууллагуудын форумын идэвхтэй оролцогч, илтгэгчид, Тогтвортой хөгжлийн дэлхийн шагналд нэр дэвшсэн, шагналтнууд юм.

   Нутаг дэвсгэрийн аж ахуйн нэгжүүдийн дэлхийн санаачилгын Дэлхийн бизнесийн удирдагчдын клуб оролцож, Эрхэм зорилго болон Даян дэлхийн санаачилгын зорилгыг хэрэгжүүлэх талаар санал, зөвлөмж гаргах боломжтой, үүнд:

   1. Нутаг дэвсгэрийн аж ахуйн нэгж, корпорацийн хөгжилд шинэ эрч хүчийг бий болгохын тулд Засаг дарга нар ба бизнесийн дэлхийн яриа хэлэлцээнд оролцох;

   2. Нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн янз бүрийн чиглэлээр дэлхийн шилдэг туршлагыг солилцох, нутаг дэвсгэрийн нэгж, корпорациудын бодит хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх яриа хэлэлцээний тавцангийн ажилд оролцох;

   3. Нутаг дэвсгэрийн нэгж, корпорацийн хамтын ажиллагааны дэлхийн шилдэг туршлагыг санал болгож, харуулах;

   4. НҮБ-ын Тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд түлхэц үзүүлэх, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн хөгжилд шинэ түлхэц өгөх нөхцөлийг бүрдүүлэхэд хувь нэмэр оруулах;

   5. Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын тогтолцооны хүрээнд үндэстэн дамнасан олон улсын байгууллагын ажилд оролцох, нэгэнт байгуулагдсаны дараа: НҮБ-ын нутаг дэвсгэрийн нэгжийн хөтөлбөр.

   Глобал санаачилга нь НҮБ-ын Тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг хэрэгжүүлэх, харилцан өсөлтийг хангах үүднээс нутаг дэвсгэрийн байгууллагуудыг хөгжүүлэх шилдэг туршлагыг хуваалцах, бизнестэй үр дүнтэй харилцах зорилгоор хоёр мянга гаруй Засаг дарга, асар их туршлагаа нэгтгэх боломжийг бий болгодог. .

   Нутаг дэвсгэрийн аж ахуйн нэгжүүд болон дэлхийн корпорациудын хоорондын харилцан үйлчлэлийн хэрэгцээ, боломж нь нутаг дэвсгэрийн байгууллагуудад зориулсан дэлхийн санаачилгын үндэстэн дамнасан шинж чанар, дэлхийн санаачилгын хүрээнд бий болгосон арга хэмжээ, хэрэгслээр тодорхойлогддог.

 

Нутаг дэвсгэрийн байгууллагуудад зориулсан дэлхийн санаачилгын орон зай:

   Global Governors Media Space

   Global Governors Event Space

   Дэлхийн Засаг дарга нарын оюуны орон зай

  

Нутаг дэвсгэрийн байгууллагуудад зориулсан дэлхийн санаачилгын хэрэгслүүд:

​​

   Нутаг дэвсгэрийн байгууллагуудад зориулсан хиймэл оюун ухаан

   Дэлхийн нутаг дэвсгэрийн нэгжийн хөгжлийн төв

   Дэлхийн нутаг дэвсгэрийн байгууллагуудын форум   

   Тогтвортой хөгжлийн дэлхийн шагнал

   Дэлхийн Засаг даргын дээд хэмжээний уулзалт

   Дэлхийн Засаг дарга нарын клуб

   Дэлхийн бизнесийн удирдагчдын клуб

   Дэлхийн эдийн засгийн сэтгүүл

   Дэлхийн захирагчид

   Засаг дарга нарын Newsweek

   Засаг даргын мэдээ

   Дэлхийн бизнесийн удирдагчдын клубын уулзалтыг жилд нэг удаа, Дэлхийн нутаг дэвсгэрийн байгууллагуудын форумын өдөр, газар зохион байгуулахыг санал болгож байна.

   Дэлхийн бизнесийн удирдагчдын клубын хурлаар нутаг дэвсгэрийн байгууллагуудад зориулсан дэлхийн санаачилгыг боловсруулах, хэрэгжүүлэх бодит асуудлуудыг авч үзнэ.

   1.Дэлхийн нутаг дэвсгэрийн байгууллагуудын ээлжит чуулга уулзалтад оролцох улс, хотуудыг тодорхойлоход оролцох, зөвлөмж гаргах;

   2. Тогтвортой хөгжлийн дэлхийн шагналын Олон улсын шүүгчдийн болон шинжээчдийн зөвлөлийн гишүүдийн сонгуульд оролцох;

   3. Дэлхийн бизнесийн удирдагчдын клубын Гүйцэтгэх хорооны сонгууль, санхүүгийн болон бусад асуудал.

   Глобал Бизнесийн Удирдагчдын Клубын гишүүд нь олон улсын корпораци, компаниудын дарга, дэд дарга, бизнесийн багийн гишүүд байж болно.

   Дэлхийн бизнесийн удирдагчдын клубт гурван төрлийн гишүүнчлэл байдаг.

  

Даймонд Дэлхийн бизнесийн удирдагчдын клубын гишүүн
нутаг дэвсгэрийн нэгжүүдийн дэлхийн санаачилгын

Корпорацын анхны хүнд зориулав

Дэлхийн бизнесийн удирдагчдын клубын Платинум гишүүн
нутаг дэвсгэрийн нэгжүүдийн дэлхийн санаачилгын

Дэд дарга болон Гүйцэтгэх захирлуудын хувьд Корпорацийн Тэргүүн хүний хүсэлтээр.

Дэлхийн бизнесийн удирдагчдын клубын алтан гишүүн
нутаг дэвсгэрийн нэгжүүдийн дэлхийн санаачилгын

Бизнесийн багийн гишүүдийн хувьд Корпорацийн нэгдүгээр хүнээр.

  Глобал Захирагчдын Клуб, Глобал Бизнес Удирдагчдын Клубын хамтарсан Анхдугаар хурлаар зохион байгуулалт, санхүүгийн асуудал, тэр дундаа гишүүнчлэлийн хураамжийн хэмжээг тогтоох зэрэг асуудлыг шийдвэрлэнэ.