НҮБ-ын нутаг дэвсгэрийн байгууллагуудын хөтөлбөрийг байгуулах санаачилга

United Nations
United Nations Program on Territorial Entities Robert Gubernatorov
United Nations Program on Territorial Entities Robert Gubernatorov
UNCTAD Robert Gubernatorov

  

НҮБ-ын нутаг дэвсгэрийн нэгжийн хөтөлбөрийг байгуулах санаачилга нь дэлхийн тогтвортой хөгжил, НҮБ-ын Тогтвортой хөгжлийн зорилтуудад хүрэх орчин үеийн шаардлага юм.

   Дээд түвшний нутаг дэвсгэрийн нэгжүүд нь НҮБ-ын гишүүн орнуудын тогтвортой хөгжлийн үндсэн суурь юм. Улс орнуудын хөгжил, тогтвортой байдал, иргэдийн сайн сайхан байдлын өсөлт, НҮБ-ын ТХЗ-ын хэрэгжилт нь Засаг дарга нар, Засаг даргын багуудын ажлын үр дүнтэй байдлаас хамаарна.


   Нутаг дэвсгэрийн байгууллагуудын тогтвортой хөгжлийн дэлхийн санаачилгын эрхэм зорилго нь:

   Дэлхийн нутаг дэвсгэрийн байгууллагуудын тогтвортой хөгжлийг хангах үндэстэн дамнасан, шинэлэг, өндөр технологи бүхий Глобал Засаг дарга нарын платформыг бий болгох;

   Дэлхийн нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн гурван шатлалт тогтолцооны загварын нэг хэсэг болох нутаг дэвсгэрийн нэгжийн дэлхийн зам мөрийг бүрдүүлэх, нутаг дэвсгэрийн нэгжүүдийг технологийн шинэ дэг журамд нийцтэй, тогтвортой шилжүүлэх нөхцөл;

   НҮБ-ын нутаг дэвсгэрийн нэгжийн хөтөлбөрийг байгуулах санаачилга.

 

   Нутаг дэвсгэрийн аж ахуйн нэгжүүдийн тогтвортой хөгжлийн дэлхийн санаачилга нь дээд түвшний нутаг дэвсгэрийн нэгжүүдийг технологийн шинэ бүтцэд шилжих эрин үед дэлхийн нутаг дэвсгэрийн бүтэц, хөгжлийн гурван шатлалт системийн загварын нэг хэсэг гэж үздэг.

   World Track First Level нь НҮБ-ын гишүүн 193 улсыг төлөөлдөг Засгийн газар хоорондын зам юм;

   Хоёр дахь түвшний дэлхийн замыг бүс нутаг, муж, муж, төвийн харьяа хотоор төлөөлүүлсэн нутаг дэвсгэрийн нэгжийн зам санаачилсан;

   Гурав дахь түвшний дэлхийн зам нь НҮБ-ХАБИТАТ хөтөлбөрөөр төлөөлдөг хот, суурин газрууд юм.

   Нутаг дэвсгэрийн нэгжүүдийн дэлхийн мөрийг бий болгохын тулд Нутаг дэвсгэрийн нэгжүүдийн тогтвортой хөгжлийн дэлхийн санаачилга нь НҮБ-ын нутаг дэвсгэрийн нэгжийн хөтөлбөрийг байгуулж, НҮБ-ын ивээл дор системчилсэн тогтолцоо бүхий Даян дэлхийн Засаг дарга нарын платформыг бий болгоход хувь нэмрээ оруулж байна. НҮБ-ын Тогтвортой хөгжлийн зорилтуудад хүрэхийн тулд дэлхийн нутаг дэвсгэрийн байгууллагуудын менежмент, хөгжлийн чиглэлээр шинэлэг туршлага, амжилттай туршлага солилцох хэрэгсэл юм.

   Даян дэлхийн санаачилгын дэвшүүлсэн нутаг дэвсгэрийн нэгжийн дэлхийн мөрийг бий болгох, НҮБ-ын нутаг дэвсгэрийн нэгжийн хөтөлбөрийг байгуулах.  Нутаг дэвсгэрийн аж ахуйн нэгжүүдийн тогтвортой хөгжил нь шинэ технологийн дэг журамд нийцтэй, тогтвортой шилжих нөхцлийг бүрдүүлэх зайлшгүй шаардлагатай элементүүд юм.

   Дээд түвшний нутаг дэвсгэрийн байгууллагуудаар төлөөлдөг Дэлхийн хоёрдугаар түвшний зам нь шинэ технологийн дарааллын бүтээгдэхүүний гол хэрэглэгч, генератор, эзэлхүүн хэрэглэгч, дамжин өнгөрөх гол улс юм.

   Энэ нь улс орон, нутаг дэвсгэрийн нэгжүүдийн хөгжил, НҮБ-ын ТХЗ-д хүрэх чухал шинэлэг зүйл юм.

   Нутаг дэвсгэрийн аж ахуйн нэгжүүдийн тогтвортой хөгжлийн дэлхийн санаачилга нь НҮБ болон НҮБ-ын тогтолцооны олон улсын байгууллагуудтай хамтран ажиллах боломжийг олгодог.
  НҮБ-тай харилцах хэрэгцээ нь НҮБ-ын Тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд хувь нэмрээ оруулж буй Даян дэлхийн санаачилгын хүрээнд бий болсон орон зай, хэрэглүүрийн цогц болох нутаг дэвсгэрийн байгууллагуудын дэлхийн санаачилгын үндэстэн дамнасан шинж чанартай холбоотой юм.
  Нутаг дэвсгэрийн аж ахуйн нэгжүүдийн тогтвортой хөгжлийн дэлхийн санаачилгыг тогтвортой хөгжил, хөрөнгө оруулалтын орчныг сайжруулах нийгэмлэгтэй олон жилийн хамтын ажиллагааны үр дүнд боловсруулж, хөрөнгө оруулагч, зээлдүүлэгчид "Дэлхийн хөгжлийн байгууллага"-ыг нэгтгэн, НҮБ-ын ECOSOC-ийн тусгай зөвлөх статустай.
  Нутаг дэвсгэрийн байгууллагуудын тогтвортой хөгжлийн дэлхийн санаачилга нь нутаг дэвсгэрийн байгууллагуудын хөгжлийн янз бүрийн чиглэлээр дэлхийн шилдэг шинэлэг нутаг дэвсгэрийн туршлагыг тодорхойлох, цаашид өргөжүүлэх нөхцлийг бүрдүүлдэг.
  НҮБ-ын үйл ажиллагааны нутаг дэвсгэрийн зарчмын амжилттай жишээнүүдийн нэг бол НҮБ-ын Амьдрах орчны хөтөлбөр нь үр дүнтэй гэдгээ харуулсан юм. НҮБ-ын энэхүү хөтөлбөрийн ачаар янз бүрийн орны орон нутаг соёл, нийгэм, эдийн засгийн хөгжилд түлхэц өгсөн.
  1945 онд Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагыг нэгдүгээр түвшний Засгийн газар хоорондын зам болгон байгуулжээ. НҮБ нь үйл ажиллагааныхаа нутаг дэвсгэрийн зарчмын үндсэн дээр Хүн амын суурьшлын хөтөлбөр - НҮБ-Амьдрах орчин - Гурав дахь түвшний зам (жижиг нутаг дэвсгэрийн зам) -ийг байгуулсан.

   Нутаг дэвсгэрийн аж ахуйн нэгжүүдийн дэлхийн зам, Нутаг дэвсгэрийн байгууллагуудын тогтвортой хөгжлийн дэлхийн санаачилга, НҮБ-ын нутаг дэвсгэрийн нэгжийн санаачилгын хөтөлбөр нь НҮБ-ын Тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд түлхэц болох хоёр дахь шатны зам бөгөөд чухал шинэчлэл юм.
  Хоёр мянга гаруй Засаг дарга, бүс нутгийн удирдагчид харилцан хөгжил, НҮБ-ын Тогтвортой хөгжилд хүрэхийн тулд нутаг дэвсгэрийн хамгийн шинэлэг, үр дүнтэй туршлагыг солилцох зорилгоор НҮБ-ын оролцоотойгоор Дэлхийн Засаг дарга нарын платформыг хэлэлцээ хийх боломжтой болно. Зорилго.

Нутаг дэвсгэрийн байгууллагуудын тогтвортой хөгжлийн дэлхийн санаачилга нь үндэстэн дамнасан, шинэлэг, өндөр технологи бүхий Глобал Захирагч нарын платформыг бий болгож, хөгжүүлж, гурван орон зай, багц хэрэгслийг бүрдүүлдэг.

Global Governors Media Space болон түүний профайл хэвлэлүүд;

Нутаг дэвсгэрийн байгууллагуудад зориулсан оюуны орон зай, хиймэл оюун ухаан;

Арга хэмжээний орон зай: Дэлхийн Засаг дарга нарын дээд хэмжээний уулзалт, Дэлхийн нутаг дэвсгэрийн байгууллагуудын форум, Тогтвортой хөгжлийн төлөөх дэлхийн шагнал, Глобал засаглагчдын клуб.

  

   Нутаг дэвсгэрийн аж ахуйн нэгжүүдийн тогтвортой хөгжлийн дэлхийн санаачилга нь нутаг дэвсгэрийн байгууллагуудын инноваци, технологи, эдийн засаг, нийгэм болон бусад салбарт тогтвортой хөгжлийг өдөөж, нутаг дэвсгэрийн аж ахуйн нэгжүүдийг хөгжүүлэх, удирдах шинэлэг туршлагыг солилцох дэлхийн яриа хэлэлцээний Засаг дарга нарын платформыг бий болгодог. , харилцан өсөлт, НҮБ-ын SDG зорилтуудын хэрэгжилт.  

   Дэлхийн хөгжлийн байгууллага нь НҮБ-ын ECOSOC-ийн зөвлөлдөх статусаар Тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг хэрэгжүүлэх дэлхийн санаачилгыг боловсруулж хэрэгжүүлдэг.
   Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага 2015, 2021 онуудад Тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг хэрэгжүүлэх дэлхийн шилдэг туршлагууд болох WOD-аас боловсруулсан Глобал санаачилгыг аль хэдийн хоёр удаа хүлээн зөвшөөрсөн.

   Нутаг дэвсгэрийн байгууллагуудын тогтвортой хөгжлийн дэлхийн санаачилга #SDGAction33410

https://sdgs.un.org/partnerships/global-initiative-sustainable-development-territorial-entities
​​

   "Тогтвортой хөгжлийн сахиусан тэнгэр" Глобал шагнал #SDGAction40297

https://sdgs.un.org/partnerships/angel-sustainable-development-global-awards

 

   Нутаг дэвсгэрийн аж ахуйн нэгжүүдийн тогтвортой хөгжлийн төлөөх дэлхийн санаачилга нь НҮБ-ын Тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх системчилсэн платформ болох НҮБ-ын нутаг дэвсгэрийн байгууллагуудын хөтөлбөрийг байгуулах санаачилгыг НҮБ-д өргөн мэдүүлж байна.